Back to F

John Foster the younger

Denne biografi er under udarbejdelse.

I 1810-11 opholdt Foster sig i Grækenland, hvor han rejste rundt for at studere antikkens ruiner sammen med Charles Robert Cockerell, Carl Haller von Hallerstein (1774-1817), Jakob Linckh, Otto Magnus Stackelberg, Georg Koës og P.O. Brøndsted, der alle i større eller mindre grad kendte Thorvaldsen.

Han vendte tilbage til sin fødeby Liverpool i 1814 og opførte mange offentlige bygninger dér.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Foster repræsenteret i Kataloget.

Last updated 24.09.2020

John Foster the younger

aka John II Foster Ca. 1787-1846 British Architect
To Thorvaldsen4 Doc.

To and from others1 Doc.