The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Charlotte Dorothea Fischer

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thorvaldsen og Fischer blev under Fischers ophold i Rom kaldt “de romerske søskende”, fordi portrætligheden mellem dem var slående. Fischer boede i byen 1833-1837.

Fischer måtte efter sin mand, Frederik Fischers (1782-1827) fængsling for bedrageri i 1822 forsørge sig selv og sine seks børn. Hun oprettede en pigeskole for unge adelsfrøkener og blev sidenhen hofdame for prins Christian (8.) Frederiks fraskilte hustru Charlotte Frederikke. Det var i dette embeds medfør, at hun kom til Rom, idet Charlotte Frederikke efter sine år i eksil i Horsens flyttede til Italien i 1830.

Thorvaldsen skal have holdt meget af Fischer og givet hende mange gaver, bl.a. en kamé og et selvgjort medaljonportræt af hende, A871. I kunsthandlen dukkede i 2016 et sjal op med den oplysning, at det stammede fra Fischer, som skulle have fået det foræret af billedhuggeren.

Sjal, der har tilhørt Charlotte Dorothea Fischer, foræret til hende af Thorvaldsen i Rom. Foto Bruun Rasmussens kunstauktioner


Sjal, der har tilhørt Charlotte Dorothea Fischer, foræret til hende af Thorvaldsen i Rom.
Foto: Bruun Rasmussens Kunstauktioner


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Fischer repræsenteret i Kataloget.

References

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 305-307.

Last updated 19.07.2016

Charlotte Dorothea Fischer #

Charlotte Dorothea Fischer

Charlotte Dorothea Fischer, f. Schweffel 1784-1855 Danish Seamstress, school leader, lady-in-waiting
Mentioned in4 Doc.