The Thorvaldsens Museum Archives

Back to D

F.C. Dankwart

Denne biografi er under udarbejdelse

  • 1804 Juridisk eksamen i Glückstadt
  • Privatsekretær hos statsminister Ernst Schimmelmann
  • 1823 Hus- og herredsfoged i Munkbrarup herred i Slesvig
  • 1826 Sekretær i Udenrigsdepartementet, gehejmelegationsråd
  • 1831 Depechesekretær i Udenrigsdepartementet
  • 1840 Konferensråd
  • 1842 Direktør for Udenrigsdepartementet
  • 1848 Gehejmekonferensråd

Last updated 21.09.2015

F.C. Dankwart

Frederik Christian Emil Theodor Claus Dankwart 1782-1856 Danish, german Direktør for Udenlandsdepartementet
Mentioned in1 Doc.