Back to B

Johan Bülow

Denne biografi er under udarbejdelse.

Møder med Thorvaldsen

Thorvaldsen og Bülow kan muligvis have kendt hinanden før billedhuggerens afrejse til Italien i 1796, men nogen dokumentation for dette kendes ikke.
Bülow forhørte sig i brev af 11.8.1804 fra J.L. Lund om prisen på en marmorbuste efter et antikt forbillede hos Thorvaldsen. Billedhuggeren svarede på forespørgslen, men så vidt vides, blev bestillingen næppe afgivet – i al fald kendes der ikke mere til sagen.

Thorvaldsen besøgte Bülow på den fynske herregård Sanderumgaard 29.9.1819 på vej hjem fra Italien i selskab med sin rejsefælle J.L. Lund.

Bülows Thorvaldsen-værker

På Sanderumgaard findes i dag to fremragende tegninger af Thorvaldsen, som må stamme fra Bülows samling. De to tegninger forestiller hhv. Maria med Jesus og Johannes, 1808, og Caritas med fire børn, antagelig 1800erne. Tegningen med Maria med Jesus og Johannes-motivet blev med sikkerhed foræret af Thorvaldsen til Herman Schubart på dennes fødselsdag 14.1.1808. Den anden tegning med Caritas-motivet blev højst sandsynlig fremstillet i en tilsvarende anledning. Bülow må have erhvervet begge tegninger fra Schubart, antagelig i dennes sidste leveår i 1820erne, da han boede på Fyn ligesom Bülow. Se Tegninger foræret til familien Schubart.

Bülow ejede i sin levetid med sikkerhed også to andre tegninger af Thorvaldsen, nemlig udgaver af Amor med sommerfuglen og Herkules og Omfale. Begge blev solgt på auktionen efter Bülows død, og købt af hhv. kunstkammerforvalter Johan Conrad Spengler og Kunstakademiet, København, jf. det annoterede auktionskatalog over Bülows dødsboauktion, op. cit.
Førstnævnte tegning, Amor med sommerfuglen, er p.t. ikke sporet med sikkerhed, men Spengler solgte formentlig sin tegning til Den Kongelige Kobberstiksamling. De to tegninger med dette motiv, Dep.7 og Dep.10, er begge udlånt til Thorvaldsens Museum fra Kobberstiksamlingen og en af disse kan dermed være identisk med den købte tegning. Dette er p.t. uafklaret.
Den anden tegning er uden tvivl identisk med den Herkules og Omfale-tegning, der findes i Kobberstiksamlingen, inv.nr. KKSgb9221, hvortil den blev erhvervet fra Kunstakademiet.
Om disse to tegninger i Bülows eje også kunne stamme fra Herman Schubart, vides p.t. ikke.

På grundlag af ovenstående må Bülows samling af Thorvaldsen-værker have bestået af fire tegninger:

Bertel Thorvaldsen: Maria med Jesus og Johannes, 1808, Sanderumgaard
Maria med
Jesus og Johannes
Bertel Thorvaldsen: Caritas, senest 1815, Sanderumgaard
Caritas med fire børn
Amor med sommerfuglen
eller
Amor med sommerfuglen
Amor med sommerfuglen
Herkules og Omfale, Den Kongelige Kobberstiksamling, inv.nr. KKSgb9221 / Td 566, 2
Herkules og Omfale

Bülow var i øvrigt en af de vigtigste, danske kunstsamlere, som det fremgår af kataloget fra hans dødsboauktion 1829, op. cit.

Bülow virkede som mæcen for både kunst og videnskab fra omkring år 1800 til sin død. Han anlagde en af de første romantiske landskabshaver i Danmark på Sanderumgaard lidt sydøst for Odense. Haven er siden 1990erne blevet genskabt i Bülows ånd.

References

Kat.nr. 114: Amor, der leger med en Sommerfugl. Sort og hvidt Kridt. Fol.
Kat.nr. 115: Hercules og Omphale. Med Blyant, sort og hvidt Kridt. Sign. Qto. Begge udmærkede.

Last updated 06.08.2017

Johan Bülow #

Johan Bülow

1751-1828 Danish Lord Chamberlain, garden architect, art collector, etcher
Mentioned in14 Doc.