Back to A

G.N. Angelo

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thorvaldsens forbindelse med Angelo kendes ikke særlig godt. Men at de har kendt hinanden, er der ikke tvivl om. De var begge medlemmer af teaterforeningen Det Holstenske Dramatiske Selskab og fremstillede i 1794 sammen et portræt af Peter Olivarius Bugge, E2297.




Værker på Thorvaldsens Museum

Se Angelo repræsenteret i Kataloget.

Last updated 24.06.2010

G.N. Angelo

Theodor Gottfried Nicolai Angelo 1767-1816 Danish Kobberstikker
Mentioned in1 Doc.