Tilbage til 1787

2.1.1787

Tildeles Kunstakademiets lille sølvmedalje for en model efter naturen. Værket kendes ikke i dag.

Primærkilder

  • Thiele I, p. 18.
  • H.F.J. Estrups skildring af Thorvaldsens levned af 11.3.1826. Her angives det, at Thorvaldsen “I Aaret 1786 vandt han den mindre Sølvmedaille for en Model efter Naturen, den lovede saameget at hans Navn begyndte at blive bekjendt.” Medaljen blev dog først officielt uddelt i 1787. Modellen kendes ikke i dag.

Sidst opdateret 21.06.2022