Tilbage til 1789

Antagelig 1789 - 1790

Bopæl i Åbenrå 13, halvdelen af 1. sal, København.

Primærkilder

  • Thiele I, p. 24, 26 og 32 (“I disse Aar boede Thorvaldsen hos sine Forældre i Huset No. 226 i Aabenraa, og denne Leilighed, som vel var indskrænket til et par Værelser i første Stokværk, vidnede om, at Familien var i Opkomst” og “I det sidst omhandlede Aar [1791] havde Familien boet et Sted i Vognmagergade, men nu da Omstændighederne vare noget gunstigere, flyttede de tilbage til det samme Huus i Aabenraa, hvor de tidligere havde boet, og nøiedes ikke, som før, med den halve Deel af første Sal, men leiede den hele. Den unge Kunstner fik nu sit eget Arbeidsværelse ligeover Gadedøren”).

Andre referencer

  • Gaden kaldtes dengang “Aabenraae”.

Sidst opdateret 17.03.2016