Kommentar til Tidligst 1803, senest 1809

Dvs. følgende bog: Vincenzio Chiarugi: Della pazzia in genere e in specie. Trattato medico analitico con una centuria di osservazioni, Firenze 1794. Der var altså tale om en bog omhandlende “Vanvid generelt og specifikt. En medicinsk analytisk traktat med hundredvis af observationer”.
Forfatteren, den italienske læge Vincenzo Chiarugi (1759–1820) blev i øvrigt senere kendt for sine forsøg på at gøre behandlingen af sindslidende mere human.

Sidst opdateret 07.01.2011