Kommentar til 30.10.1819

Hos Thiele og Barfod, op. cit., er der adskillige forskelle i digtet herfra og et vers frem. Deres version lyder:

[...]
Og, Held os! end i Morgenglands,
I alle Farvers Trylledands,
På Veien til Apollo’s Krands,
En Eckersberg endnu vi møde.

Og Digtekunsten ei sov hen,
Af den fik Verden endnu mere:
Homer gik i Virgil igien,
Virgil i Dante, han i flere.
Vi andre Digtre, store, smaa,
Hvoraf tolv, fiorten nu som saa
Paa hver af hine største gaae,
Hvert Efteraar paa ny florere.

Herefter fortsætter digtet hos Thiele med sidste vers, som bortset fra én lille minutiøs forskel er identisk med den her citerede udgave fra 1820.

Sidst opdateret 03.09.2009