Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 20.4.1829

I Thorvaldsens første testamente, som det benævnes af Thiele (III, p. 417), betænktes Thorvaldsens datter Elisa Paulsen med renteindtægterne af en større sum, deponeret i den danske Nationalbank. Pengene skulle komme fra indtægterne af Thorvaldsens danske arbejder (f.eks. arbejderne til Frue Kirke) samt hans ved døden efterladte formue. Som det fremgår af nærværende brev, må Rantzau have forelagt Frederik 6. et forslag om en lignende foranstaltning mundtligt.

Sidst opdateret 07.01.2013