Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Jason og Hopes bestilling

Jf. Thiele 1831, p. 51: “Thorvaldsen, som ved disse Omstændigheder indsaae, at han umuligt i de første Aar vilde kunne afsende Iason, om den endog var færdig, lod derfor saameget hellere dette Arbeide vige for nyere Bestillinger, som han tillige troede, at have Grund til at befrygte Ubehageligheder, om det erfaredes, at han var beskæftiget med engelsk Eiendom.” Og Thiele II, p. 55: “Mr. Moir havde nemlig tillige, ifølge Hopes Ordre, giort vor Kunstner opmærksom paa, at Forsendelsen af Jason for nærværende kunne have sine Vanskeligheder, da den var engelsk Eiendom: skulde den derfor afsendes, maatte det skee under dansk Flag og til Kiøbenhavn, hvorfra den ved Leilighed kunde sendes til London. Dette tog vor Kunstner til Indtægt, og fandt det af samme Grund forsigtigst, endnu at lade Jason henstaa som et Slags Contrebande.”

Sidst opdateret 21.12.2014