Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 5.1.1827

Thorvaldsens italienske bankier Giovanni Raimondo Torlonia var gift med Agostino Chiaveris tyskfødte moder, Anna Maria Schultheiss. I 1803 købte Torlonia hertugdømmet Bracchiano beliggende ca. 40 km nord for Rom fra Livio II Odescalchi, som var i økonomiske vanskeligheder. Hermed overtog Torlonia også hertugtitlen.

Sidst opdateret 09.09.2020