Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Arkivets historie

Jf. Thieles citater fra brev fra P.O. Brøndsted til Jens Møller af 8.5.1919 om Frances Mackenzie: “Hun havde ennyeret ham til døde; strax da jeg saa hende første Gang, indsaa jeg tydeligt, at hun slet ikke var for ham, ihvor højst anstændig og dannet, endog mere boglærd, end fornøden, men uden noget klart (—); uden original Tanke, eller munter Meddelelse, tilmed særdeles hæslig.”, Thiele II, s. 432, samt af Brøndsteds dagbog 5.5.1819: “[…] hun havde vel Dannelse og megen – maaske for megen, Kundskab, men intet Naturel, ingen Blomst, ingen munter Meddelelse; — hun havde ennyeret ham ihjel, Gud ske Lov! at hun er borte.”, Thiele II, s. 431.

Sidst opdateret 02.01.2009