Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Inderlighed yderliggjort

At Hannover ligesom Lange så det tyske / germanske og det idealistiske som to sider af samme sag, fremgår af en sigende detalje i en tysk oversættelse af Hannovers Lund-introduktion. I den ovenfor citerede danske udgave lyder en passage:
“…i disse Billeder er Idealismen kun en tidsmæssig Façon, uden Grundlag i et Studium af Virkeligheden.”
Den tyske udgave af samme passage har én væsentlig tilføjelse:
“…in diesen Bildern ist der Idealismus nur eine zeitgemäße deutsche [red. fremhævning] Auffassung ohne die Grundlage eines Studiums der Wirklichkeit.”
For de tyske læsere har Hannover altså frækt understreget, at idealisme er et særligt tysk problem. Helt parallelt til det, Lange kalder den farlige tyske kunstfilosofi.
Se Emil Hannover 1907, op. cit., p. 18-19.

Sidst opdateret 16.11.2020