Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Inderlighed yderliggjort

For Ditlev Bluncks vedkommende er situationen dog i nogen grad for nylig blevet ændret i kraft af den store monografiske udstilling, Ditlev Blunck. En anderledes guldaldermaler, Nivaagaards Malerisamling, 2017. Men dengang i 1840 blev Blunck faktisk landsforvist fra Danmark pga. sin homoseksualitet. Siden kæmpede han i Treårskrigen på tysk side. Disse eklatante brud på både køns- og national-normativiteten er sandsynligvis forklaringen på, at han længe var glemt.
For de øvrige nævnte maleres vedkommende er der i dansk sammenhæng til dato hverken afholdt udstillinger eller skrevet monografier. Dette gælder også J.L. Lund. Udstillingen på Hirschsprungs Samling i 2019, som denne tekst blev skrevet til, var den første større nogensinde.

Sidst opdateret 15.11.2020