Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Antagelig tidligst december 1811, antagelig senest februar 1815

Rantzau synes at have glemt sin bestilling af relieffet Briseis og Achilleus, A490, som ellers blev omtalt i de to foregående breve fra Thorvaldsen af 23.1.1807 samt Tidligst september 1807, senest august 1810. Heller ikke i den næste besked fra Rantzau i brevet fra Cecilia Tantini af 1.12.1822 blev relieffet omtalt. Muligvis kunne Thorvaldsen og Rantzau være kommet til en overenskomst under Rantzaus ophold i Rom i 1819 (jf. Thiele III, p. 2). Rantzau modtog aldrig relieffet (Sass, op. cit., p. 124-125).

Sidst opdateret 07.01.2013