Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til En strid om Thorvaldsen og hans eftermæle set gennem to kvinder

Om det vitterlig kun var Hans og ikke Bolette Puggaard, der ønskes udeladt fra Sonnes frise i dette citat fra Corsaren, fordi kun han, som grosserer og liberal, og ikke hun, som kunstner, synes irrelevant, eller om det snarere er et udtryk for tidens generelle fremhævelse af mænd fremfor kvinder, vides p.t. ikke. Uanset hvad forklaringen er, skal det, der tillægges Hans Puggaard i sam- og eftertiden, måske i lige så høj grad tilskrives Bolette Puggaards indflydelse, eftersom hun lader til at have spillet en afgørende rolle ift. Hans Puggaards voksende interesse for kunst og for Thorvaldsen. Corsaren fortsætter i øvrigt omtalen af Puggaard således: Der er i Særdeleshed een Grund, hvorfor vi gjerne vilde have Puggaard taget bort igjen. Det er nemlig bekjendt, at Gadedrengene i den senere Tid have fundet paa at ødelægge de paa Musæet afbildede Figurer; nu kunde det jo gierne tænkes, at bemeldte Drenge ikke kunne lide Puggaard, og derfor kunde fristes til at fortsatte deres Ødelæggelsesværk til ubodelig Skade for det smukke Arbeide; derfor foreslaae vi, istedetfor Puggaard, at hensætte Billedet af en Mand, om hvem man med Bestemthed veed, at han er yndet og elsket af alle Klasser i Samfundet, selv af Gadedrengene, og ville vi da proponere f. Ex. Rokkedreier Meyer eller Davidsen hertil. Hvis Kunstneren maatte ønske det, ere Vi villige til at overlade ham de i vort Eie værende veltrufne Portraiter af disse tvende Notabiliteter til fri Afbenyttelse; Mere kunne vi ikke gjøre for dem og for Musæet. Læs evt. hele den satiriske omtale her.

Sidst opdateret 22.08.2020