Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Jason og Hopes bestilling

Citeret efter Walser-Wilhelm, op. cit., vol. IX/I, p. 411. I oversættelse citeret efter Louis Bobé: Frederikke Brun, født Münter, og hendes Kreds hjemme og ude, København 1910, p. 184: Thorvaldsen, vor landsmand, har afgjort Talent for heroiske Skikkelser. Modellen til hans Jason, som han havde fuldendt i halvanden Gang Legemsstørrelse, maatte han slaa i Stykker, fordi den var for stor til at brændes i Ler, og han ikke havde Penge til at lade den støbe. Nu har han atter rejst den i Løbet af fire Dage. Den er fuld af Aand, Kraft og Bevægelse. Hovedet er smukt, ligesaa Haar og Øren, den staar fast på sine Ben, hvilket aldrig er Tilfældet med Canovas og sjældent med Nutidens Heroer.

Sidst opdateret 21.12.2014