Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Bondeknolden og æselrytteren i kunstens og frihedens tjeneste

Den præcise adresse var Via Sistina 141, 2. sal, jf. Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, 2. bind, Leipzig 1927, p. 594. Gaden kaldtes dog dengang “Via Felice” eller “Strada Felice”. For yderligere kildedokumentation se brev fra omkring 1.11.1803 fra Wilhelm von Humboldt til Thorvaldsen, Gemeente Amsterdam. Bibliotheek der Universiteit. Afdeeling: Handschriften. Geschenk van den Heer P. A. Diederichs. No. 7,3 Fp 3. Her lyder adresseangivelsen: “Al/ Signor Thorwaldsen, / Scultore Danese / Strada Felice, / il 3za portino / averti la piazza / Barberini”. J.M. Thiele: Thorvaldsens Ungdomshistorie. 1770-1804, København 1851, p. 164: “[…] synes Thorvaldsen at have sluttet sig nærmest til Joseph Koch; de flyttede snart sammen og boede i et af de sidste Huse paa venstre Side i Via Felice tæt op mod Piazza Barberina, hvor en gammel, og særdeles yndet Padrona di casa, ved navn Ursula, holdt Huus for dem”, se også ibid. p. 175. Se også Otto R. von Lutterotti: Joseph Anton Koch 1768-1839. Leben und Werk mit einem vollständigen Werkverzeichnis, Wien og München 1985, p. 11 og 38.

Sidst opdateret 01.08.2018