Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 1826-1827 (1876)

[Udgiverens note i teksten:]
Hvor velgjørende Opholdet i Rom virkede paa Hauch, fremgaaer af et Brev, skrevet 40 Aar senere (1866) til Ludvig Bødtcher, der er i mit Eie. Han omtaler deri Bødtchers da udkomne Digte med disse Ord: “Flere af dem udøve ogsaa paa mig en særegen Tiltrækning foruden den, de maae have for Alle, da de saa levende genkalde mig Opholdet i Rom i de Dage, da vi der levede sammen, og da Livet igjen, efter en lang Kval og Sygdom, opblomstrede for mig midt i Duften af den romerske Natur og under Paavirkningen af dens store Minder. Rom er min Gjenfødelsesby, og det Liv, vi førte der, vil jeg aldrig glemme, hverken her eller hisset.”
[Redaktionel note 2018: Hauch havde i Napoli forsøgt at begå selvmord, men under sit ophold i Rom fik han det bedre, som det fremgår, se mere herom i hans biografi].

Sidst opdateret 31.07.2018