Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Fremstillinger af Kristus

[Forfatterens note i artiklen:]
Den Anskuelse om Kristusfiguren, som er udtalt i disse sidste Linier, er tidligere udviklet af mig i en Artikel om »Thorvaldsens Kristus«, i »Fædrelandet«, (Juni 1859). Hovedpunktet i denne Afhandling anser jeg endnu for rigtigt og betydningsfuldt for Opfattelsen af Thorvaldsens Kunst og har derfor gjentaget det her. Min tidligere Motivering og Udvikling, som var ærlig ment og omhyggelig nok, frafalder jeg som forfejlet i flere Punkter.

Sidst opdateret 12.11.2017