The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Depictions of Christ

[Forfatterens note i artiklen:]
Den Anskuelse om Kristusfiguren, som er udtalt i disse sidste Linier, er tidligere udviklet af mig i en Artikel om »Thorvaldsens Kristus«, i »Fædrelandet«, (Juni 1859). Hovedpunktet i denne Afhandling anser jeg endnu for rigtigt og betydningsfuldt for Opfattelsen af Thorvaldsens Kunst og har derfor gjentaget det her. Min tidligere Motivering og Udvikling, som var ærlig ment og omhyggelig nok, frafalder jeg som forfejlet i flere Punkter.

Last updated 12.11.2017