Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 2.9.1841

[Schrøders, op. cit., note i den trykte tekst:]
G. Fr. Waagen, født i Hamborg 1794, Student i Breslau 1812, frivillig i den preussiske Hær 1813, gjorde 1822 Opsigt ved et Skrift om Brødrene van Eyck og blev det følgende Aar kaldet til Berlin for at hjælpe til ved Museets Indretning. Han havde udgivet en Række kunsthistoriske Værker af stor Værdi, inden han døde paa en Rejse, i København 1868. Smlgn. Ussings Bog om N. L. Høyen, I., S. 130, 248 og 375 f.

Sidst opdateret 29.09.2017