Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 20.4.1844

[Forfatterens note i teksten:] “Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker”, Kbhvn 1831–32, to Bind Text med tilsvarende to Bind Kobbere. – Af dette højst interessante Værk udarbejdede Forfatteren selv 1837 et mesterligt Udtog, beregnet paa hele den store Almenhed: “Om den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen. Tilligemed en Fortegnelse paa de Arbejder, hvilke han indtil nærværende Tid har udført.” Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug.

Sidst opdateret 28.04.2017