Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Skulpturens plats i 1800-talets konstmuseum

Nationalmuseum, Arkivet: Molins redogörelse, kvittens nr. 58 och följande. Till detta kommer i 1868 års katalog reliefen Psyche samt relifen De tre gracerna, den sista enl. katalogen en gåva från Molin själv till Nationalmuseum.

Sidst opdateret 22.11.2016