The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Place of Sculpture in the 19th Century Museum of Art

Nationalmuseum, Arkivet: Molins redogörelse, kvittens nr. 58 och följande. Till detta kommer i 1868 års katalog reliefen Psyche samt relifen De tre gracerna, den sista enl. katalogen en gåva från Molin själv till Nationalmuseum.

Last updated 22.11.2016