Kommentar til Medio juni 1844

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
At Weinwich i sit “Konstnerlexikon” (Kbhvn 1829) havde leveret nogle flere (skjønt hverken altfor interessante eller tilforladelige) Notiser om Thorvaldsen, end forhen i sin Konsthistorie, maa vi for Fuldstændighedens Skyld bemærke.

Sidst opdateret 31.05.2016