Kommentar til Medio juni 1844

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
Konferensraad N. A. Holten subskriberede paa 20 Explr., Kong Frederik den sjette paa 15, Hofraad Hambro paa 10, Prinds Christian Frederik paa 6, Konstakademiet og Konstforeningen hver paa 5, Prindsesse Caroline Amalie paa 4, Professor Klingberg, Statsminister Møsting, Baron Stampe og Agent J. Th. Suhr hver paa 2, og 155 andre hver paa 1 Explr. Iblandt disse sidste var der imidlertid 8 Normænd og 3 Tyskere, hvorimod Resten maa ansees som Danske, om end tildels udvandrede (til Vestindien, Holsten, Frankrig, osv.).

Sidst opdateret 31.05.2016