Kommentar til Eight Sculptures Defined by their Accessories

[Redaktørens note i den trykte tekst:]
Dette værk er gengivet i originalscannet, som findes her.

Sidst opdateret 27.05.2016