Comment on Eight Sculptures Defined by their Accessories

[Redaktørens note i den trykte tekst:]
Dette værk er gengivet i originalscannet, som findes her.

Last updated 27.05.2016