Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Krop & Kanon - Om Thorvaldsens tilgang til menneskekroppens proportioner

[Forfatternes note i den trykte tekst:]
For studier af skulptur, kanon og proportionslære i øvrigt, cf. især Claire Barbillon, Les canons du corps humain au XIXe siècle. L’art et la règle, Paris 2004. Desuden henvises til følgende titler, som også har været inspirerende for nærværende analyse: Peter Gerlach, ‘Modul, Mensch und Mass’, i: Andreas Beyer & Markus Lohoff, Bild und Erkenntnis. Formen und Funktionen des Bildes in Wissensckaft und Technik, München 2005, ss. 30-33; Max Kunze (red.), Kunst und Aufklärung im 18. Jahrhundert, udstillingskatalog, Winckelmann Museum, Stendal 2005; Ernst Berger, Brigitte Müller-Huber & Lukas Thommen, Der Entwurf des Kunstlers. Bildhauer-kanon in der Antike und Neuzeit, udstillingskatalog I-II Antikenmuseum Basel, Sammlung Ludwig 1992. Cf. i øvrigt neden for note 4.

Sidst opdateret 27.05.2016