Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Joseph Anton Kochs “Lauterbrunnental” og Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Dahl har mange ganger gitt uttrykk for nødvendigheten av en forståelse for landets forhistorie og innvånernes liv for erkjennel- sen av naturens innerste karakter. Se Dahls uttalelser i utstillings- katalogen: Johan Christian Dahl, Jubileumsutstillung 1988. Oslo 1988, s. 327-338.

Sidst opdateret 24.02.2016