The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Joseph Anton Koch’s “Lauterbrunnental” and Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Dahl har mange ganger gitt uttrykk for nødvendigheten av en forståelse for landets forhistorie og innvånernes liv for erkjennel- sen av naturens innerste karakter. Se Dahls uttalelser i utstillings- katalogen: Johan Christian Dahl, Jubileumsutstillung 1988. Oslo 1988, s. 327-338.

Last updated 24.02.2016