Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Joseph Anton Kochs “Lauterbrunnental” og Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Brev til Georg Fr. Fischer i Stuttgart 26. mai 1826, sitert fra Lutterotti: op.cit. (note 2), s. 61.

Sidst opdateret 24.02.2016