The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Joseph Anton Koch’s “Lauterbrunnental” and Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Brev til Georg Fr. Fischer i Stuttgart 26. mai 1826, sitert fra Lutterotti: op.cit. (note 2), s. 61.

Last updated 24.02.2016