Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Senest 23.10.1818

Natten er indskrevet i digtet “Dagen”, ligesom det modsatte gør sig gældende i digtet “Natten” ovenfor. Her i digtet “Dagen” hedder det, at natten følger efter dagen og får blomsterne til at falme, men at de kan kaste et frø af sig, der vil spire, når dagen kommer igen. Der er altså tale om en cyklus, der handler om, hvordan nat og dag følger hinanden i det jordiske, men også hvordan liv følges af død/genopstandelse: “Evighedens Sommer”. Ingemann skriver altså Thorvaldsens relieffer ind i en kristen tolkningshorisont.

Sidst opdateret 03.05.2016