Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Brødrene Løffler — to af kunstens vandbærere

[Forfatterens note i teksten] Rigsarkivet. Kunstakademiets arkiv. Register over Kunstakademiets elever (1826-53) L-0. Tilføjelser på bagsiden af Chr. Løfflers kort.

Sidst opdateret 27.01.2016