The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Brother’s Løffler

[Forfatterens note i teksten] Rigsarkivet. Kunstakademiets arkiv. Register over Kunstakademiets elever (1826-53) L-0. Tilføjelser på bagsiden af Chr. Løfflers kort.

Last updated 27.01.2016