Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 4.3.1830

Dvs. brevet fra Hobhouse til Chiaveri af 9.2.1830, som Chiaveri har afskrevet til Thorvaldsen i forlængelse af nærværende brev. Det bemærkes i øvrigt, at Chiaveri videregiver brevets fulde ordlyd til Thorvaldsen, selvom Hobhouse i brevet beder Chiaveri om at gøre ham en tjeneste, som Thorvaldsen ikke skal vide om – nemlig at give besked, hver gang Thorvaldsen udbeder sig en del af den samlede sum, så komitéen kan udbede sig prøver på hans arbejde efterfølgende.

Sidst opdateret 22.12.2015