Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 24.5.1803

Stanleys søster kendes ikke, men Stanley selv blev 1796 udnævnt til stadsbygmester i Christiania/Oslo, hvor han opholdt sig indtil 1800.
Brevstedet omtalt i Anne Lise Thygesen: ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, i: Architectura 2, København 1980, p. 9.

Sidst opdateret 28.01.2008