Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 4.5.1829

Horneman skrev i 1820 et bidrag i Thorvaldsens stambog hvoraf det synes, at de to lige havde mødt hinanden. Han skrev: “Efter længe at have ønsket det, skulde det dog endelig være mig forbeholden at have den Glæde at giøre derres Bekiendtskab”. Imidlertid virker det her i brevet som om, at de kendte hinanden i deres ungdomstid på Kunstakademiet for “nogle og 40 Aar siden”. Muligvis mødte de hinanden inden Horneman tog til udlandet i 1788, jf. Hornemans biografi, men lærte først hinanden rigtigt at kende under Thorvaldsens Danmarksophold 1819-20.

Sidst opdateret 24.09.2017