Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 4.5.1829

Denne karakteristik af Høyer stemmer overens med Abildgaards i brev af 14.8.1806: “Høyer er et got ærligt Menniske uden Kneb, vær ham behielpelig i hvad De kan, ieg er vis paa han vil være taknemmelig, skade han er alt for frygtsom, hvad der kan udrettes ved fliid vil han opnaa, men De maa sætte lidt Mod og Dristighed i ham, og lad ham icke Pensle for længe paa een og samme ting.”

Sidst opdateret 18.09.2017