Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804

Se Christian 8.s brev af 4.2.1816.
Schubart foregreb denne officielle anmodning i sit brev af 5.12.1815, hvor det bl.a. lyder:

“Saa længe som man blot talte løselig om Deres Hidkomst her, og man blot yttrede et Ønske uden sand og fast Grundvold, havde De største Ret til ikke at forlade Deres Stilling, endog paa et Aar, i en Uvished som ville have været desto meere krænkende, da De kunde, vel sandt, vente at blive vel modtaget af alle; men dog ikke var gandske vis paa at man ville lade Deres store, og ualmindelige Fortienester vederfares Ret. Men nu er Tingen at beskue under en gandske anden Synspunkt. Prinds Cristian vil tilskrive Dem…”

Sidst opdateret 20.10.2014