Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Constantin Hansens Thorvaldseniana

[Note 4 i teksten med følgende indhold:] Kgl. Bibl. Add.450, fol. 1 b, brev af 24.september 1804. Ved hjælp af dette brev kan Schubarts og hans kones buster dateres endnu et gran nøjagtigere, end det tidligere har været muligt (Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, 1963-65, kat. nr. 41 og 42). I brevet hedder det blandt andet: »Vor fortræffelige Kunstner Thorvaldsen forlader os i Morgen, og dette smerter mig, da jeg inderlig elsker ham. Han har tilbragt nogle Maaneder paa vort Montenero … og har forfærdiget nogle prægtige Arbeider. Alle de af Canova, som jeg kiender, kan ikke sættes i Ligning med dette Mesterstykke.
Det forestiller Musernes Dans, som alle dandse omkring de paa en liden Höy staaende Grazier. Appollo sidder noget længere fra paa en liden Klippe, og spiller Lire. Geniet trænger overalt igiennem, saavel hvad Figurerne som Drapperierne angaar. Han har desforuden gjort min og min Kones Buste af kolossalsk Störrelse. Ligning og Arbeide ere ypperlige …«.

Sidst opdateret 10.07.2014