Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Christian 8.s lån hos Thorvaldsen

I et brevudkast er tilføjet en afsluttende sætning, der er udeladt i det færdige brev: Den lyder således:
  • ”[...] samling, hvorved jeg ogsaa efter min Død haaber at virke til det Skiønnes og en ægte Konstdannelses Udbredelse.”

Sidst opdateret 20.07.2015