Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Auguste Böhmer-Monumentets Historie

[Note 22 i teksten med følgende indhold:] Den brede Plade paa Tegningen er i Følge de opgivne Maal 3 pl. 5×2 pl. 9; den smalle 3 pl. 5×2 pl. 2. Disse Maal svarer til Maalene paa de færdige Relieffer i Thorvaldsens Museum.

Sidst opdateret 11.06.2014