Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Auguste Böhmer-Monumentets Historie

[Note 13 i teksten med følgende indhold:] Tischbeins ældste Datter Malerinden Caroline T. (1783-1842), paa Grundlag af hvis Optegnelser Stolls Bog er skrevet.

Sidst opdateret 11.06.2014