Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 24.11.1826

C.F. Hansen, der havde rundet sit halvfjerdsindstyvende år, klager hele fire gange i dette brev over, at han nok snart dør og derfor håber snart at se Thorvaldsens udsmykningsopgaver til sine byggeprojekter færdige:
1) “forinden ieg forlader denne Verdens Skueplads”
2) “haaber ieg endnu at leve saa længe”
3) “i mod mit Livets Aften”
4) “mine sidste Dage der i øvrigt ey er saa ganske blide”
Pressionen prellede af på Thorvaldsen, der i brev af 7.2.1827 venskabeligt-drillende svarede igen med ordene:
”[Deres skrivelse som] jeg med stor Fornøielse har modtaget, da ieg deraf seer, at De lever frisk og vel”.
C.F. Hansen levede da også yderligere 19 år, og så både Vor Frue Kirke, Råd- og Domhuset, samt Christiansborg Slot stå færdige.

Sidst opdateret 14.08.2014