Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 4.10.1801

Løjtnant Christian Carl Hohlenberg (1766-1825), senere kommandørkaptajn, blev gift med Caroline Margrethe Gianelli (1771-1842) ifølge Th.A. Topsøe-Jensen: Det danske Søofficerkorps, København 1911, bd. I, p. 163; se også T.A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1814-1932, København 1935, bd. I, p. 584.
Han var bror til Johan Christian Gustav Hohlenberg, der var med fregatten Thetis 1796-97, og som 29.9.1796 blev portrætteret af Thorvaldsen “i spanske Søe”, C756.

Sidst opdateret 17.12.2013