Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 11.10.1838

Disse tre linjer optræder i det håndskrevne manuskript i en tidligere udgave, jf. Brix & Raunkjær, p. 20.


Forglemt er hvad Communen skal bestride,
Forglemt er Stændernes Debat, og Resten
Af Ting, der os for Øieblikket saare –


I disse bortredigerede linjer hentyder Aarestrup åbenbart til diskussioner om finansieringen af det kommende museum, og om Københavns kommune skulle bidrage, og med hvor meget. Desuden havde sagen også været diskuteret i offentligheden. Det vides dog ikke præcis hvilke debatter, Aarestrup hentyder til.
Som det også fremgår, var opbakningen til ideen om et museum ikke lige stor alle steder. Om dette se Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 8.

Aarestrup må have tænkt, at den bortredigerede strofe rummede antydning af en kritik, som det ikke havde været passende at hentyde til den festlige lejlighed taget i betragtning.

Sidst opdateret 03.01.2018